Cầu trục dựa tường

  • Lắp đặt trên 1 đường chạy riêng biệt, bên dưới của cầu trục khác
  • Phục vụ riêng biệt cho 1 khu làm việc nhất định
Liên hệ báo giá: 0976 099 139
Liên hệ tư vấn
Danh mục: