Cầu trục dầm đơn

Mô tả: Cầu trục dầm đơn có kết cấu nhỏ gọn, kinh tế, tiết kiệm không gian và áp dụng trong điều kiện khai thác trung bình

Liên hệ báo giá: 0976 099 139
Liên hệ tư vấn
Danh mục: